20913-101HEI

244 Nights / 245 Days

1005.40 per person*

Itinerary

Date Program

09/13/2022

Day1 Hotel :Hotel : Flower hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room songle East Hotel :Hotel : Flower hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room double East Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2022-09-13 Дуусах Огноо: 2022-09-13 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Universe Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Тэрэлж Огноо: 2022-09-13 Дуусах Огноо: 2022-09-14 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Universe Meal :Restaurant : Flower hotel Altai europe restaurant,Улаанбаатар хот Food Type: Жуулчин Оройн хоол

09/14/2022

Day2 Hotel :Hotel : Flower hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room songle East Hotel :Hotel : Flower hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room double East Hotel :Hotel : Alungoo lodge,Тэрэлж Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Alungoo lodge,Тэрэлж Room: Энгийн гэр 2-оор Meal :Restaurant : Alungoo lodge,Тэрэлж Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Alungoo lodge,Тэрэлж Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Alungoo lodge,Тэрэлж Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Alungoo lodge,Тэрэлж Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

09/15/2022

Day3 Hotel :Hotel : Alungoo lodge,Тэрэлж Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Alungoo lodge,Тэрэлж Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Flower hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room songle East Hotel :Hotel : Flower hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room double East Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Тэрэлж -> Улаанбаатар хот Огноо: 2022-09-15 Дуусах Огноо: 2022-09-15 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Universe Meal :Restaurant : Modern nomads 1 restaurant,Улаанбаатар хот Food Type: Дайллага багц Meal :Restaurant : Нью булл ХХК,Улаанбаатар хот Food Type: 4 хүний багц

09/16/2022

Day4 Hotel :Hotel : Flower hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room songle East Hotel :Hotel : Flower hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room double East Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2022-09-16 Дуусах Огноо: 2022-09-16 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Universe