GT/ Khuvgul Gobi Package 2024

11 Nights / 12 Days

13801439.01 per person*

Itinerary

Date Program

06/08/2024

Day1 Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2024-06-08 Дуусах Огноо: 2024-06-09 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Aerospace

06/09/2024

Day2 Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe single room /5-9/ Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe double room /5-9/

06/10/2024

Day3 Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe single room /5-9/ Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe double room /5-9/ Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2024-06-10 Дуусах Огноо: 2024-06-10 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Aerospace Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2024-06-10 Дуусах Огноо: 2024-06-11 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Aerospace

06/11/2024

Day4 Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe single room /5-9/ Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe double room /5-9/ Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: May01-June30, Aug21-Jan31 зочид буудал 1-ээр Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Мөрөн -> Хатгал Огноо: 2024-06-11 Дуусах Огноо: 2024-06-13 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2011)

06/12/2024

Day5 Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: May01-June30, Aug21-Jan31 зочид буудал 1-ээр Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Хатгал -> Хатгал Огноо: 2024-06-12 Дуусах Огноо: 2024-06-12 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2011)

06/13/2024

Day6 Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: May01-June30, Aug21-Jan31 зочид буудал 1-ээр Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Hoyor Zagal lodge 2024,Рашаант сум Room: Люкс гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Hoyor Zagal lodge 2024,Рашаант сум Room: Люкс гэр 2-оор Hotel :Hotel : Hoyor Zagal lodge 2024,Рашаант сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Хатгал -> Мөрөн Огноо: 2024-06-13 Дуусах Огноо: 2024-06-13 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2011) Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Булган сум Огноо: 2024-06-13 Дуусах Огноо: 2024-06-13 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Aerospace

06/14/2024

Day7 Hotel :Hotel : Hoyor Zagal lodge 2024,Рашаант сум Room: Люкс гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Hoyor Zagal lodge 2024,Рашаант сум Room: Люкс гэр 2-оор Hotel :Hotel : Hoyor Zagal lodge 2024,Рашаант сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Элсэн тасархай -> Хархорин Огноо: 2024-06-14 Дуусах Огноо: 2024-06-14 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Aerospace

06/15/2024

Day8 Hotel :Hotel : Hoyor Zagal lodge 2024,Рашаант сум Room: Люкс гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Hoyor Zagal lodge 2024,Рашаант сум Room: Люкс гэр 2-оор Hotel :Hotel : Hoyor Zagal lodge 2024,Рашаант сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe room single /10-4/ Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe room double /10-4/ Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Элсэн тасархай -> Улаанбаатар хот Огноо: 2024-06-15 Дуусах Огноо: 2024-06-15 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Aerospace Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2024-06-15 Дуусах Огноо: 2024-06-16 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Aerospace

06/16/2024

Day9 Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe room single /10-4/ Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe room double /10-4/ Hotel :Hotel : Gobiin Naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Люкс ганцаарчилсан Hotel :Hotel : Gobiin Naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Deluxe ger 2 hun Hotel :Hotel : Gobiin Naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Даланзадгад -> Говийн наран бааз Огноо: 2024-06-16 Дуусах Огноо: 2024-05-16 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2011)

06/17/2024

Day10 Hotel :Hotel : Gobiin Naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Люкс ганцаарчилсан Hotel :Hotel : Gobiin Naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Deluxe ger 2 hun Hotel :Hotel : Gobiin Naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp 2024,Сэврэй сум Room: Стандарт байшин Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp 2024,Сэврэй сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Говийн наран бааз -> Хонгорын элс Огноо: 2024-06-17 Дуусах Огноо: 2024-06-17 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2011)

06/18/2024

Day11 Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp 2024,Сэврэй сум Room: Стандарт байшин Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp 2024,Сэврэй сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Gobiin Naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Люкс ганцаарчилсан Hotel :Hotel : Gobiin Naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Deluxe ger 2 hun Hotel :Hotel : Gobiin Naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Хонгорын элс -> Ханхонгор сум Огноо: 2024-06-18 Дуусах Огноо: 2024-06-18 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2011) Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Говийн наран бааз -> Даланзадгад Огноо: 2024-06-18 Дуусах Огноо: 2024-06-19 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2011)

06/19/2024

Day12 Hotel :Hotel : Gobiin Naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Люкс ганцаарчилсан Hotel :Hotel : Gobiin Naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Deluxe ger 2 hun Hotel :Hotel : Gobiin Naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe single room /5-9/ Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe double room /5-9/ Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2024-06-19 Дуусах Огноо: 2024-06-19 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Aerospace Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2024-06-19 Дуусах Огноо: 2024-06-19 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Aerospace Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2024-06-19 Дуусах Огноо: 2024-06-20 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Aerospace

06/20/2024

Day13 Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe single room /5-9/ Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe double room /5-9/