IVL

14 Nights / 15 Days

4907.22 per person*

Itinerary

Date Program

07/06/2023

Day1 Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe room single Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe room twin Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2023-07-06 Дуусах Огноо: 2023-07-20 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2023-07-06 Дуусах Огноо: 2023-07-20 Тээврийн хэрэгсэл: Jeep turees

07/07/2023

Day2 Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe room single Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe room twin Hotel :Hotel : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/08/2023

Day3 Hotel :Hotel : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр

07/09/2023

Day4 Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: 01/7-20/8ь ice festival зочид буудал Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: 01/7-20/8ь ice festival зочид буудал Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/10/2023

Day5 Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: 01/7-20/8ь ice festival зочид буудал Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: 01/7-20/8ь ice festival зочид буудал Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/11/2023

Day6 Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: 01/7-20/8ь ice festival зочид буудал Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: 01/7-20/8ь ice festival зочид буудал Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/12/2023

Day7 Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: 01/7-20/8ь ice festival зочид буудал Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: 01/7-20/8ь ice festival зочид буудал Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Ulziit Khishig Camp,Шинэ идэр сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Ulziit Khishig Camp,Шинэ идэр сум Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Ulziit Khishig Camp,Шинэ идэр сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Ulziit Khishig Camp,Шинэ идэр сум Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Ulziit Khishig Camp,Шинэ идэр сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Ulziit Khishig Camp,Шинэ идэр сум Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Ulziit Khishig Camp,Шинэ идэр сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/13/2023

Day8 Hotel :Hotel : Ulziit Khishig Camp,Шинэ идэр сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Ulziit Khishig Camp,Шинэ идэр сум Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Ulziit Khishig Camp,Шинэ идэр сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Room: Монгол гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Room: Монгол гэр 5-с дээш групп Hotel :Hotel : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Food Type: групп өдрийн хоол Meal :Restaurant : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Food Type: групп оройн хоол Meal :Restaurant : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/14/2023

Day9 Hotel :Hotel : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Room: Монгол гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Room: Монгол гэр 5-с дээш групп Hotel :Hotel : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Secret of the Silk Road camp,Хархорин Room: Люкс гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Secret of the Silk Road camp,Хархорин Room: Люкс гэр 2-оор Meal :Restaurant : Secret of the Silk Road camp,Хархорин Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Secret of the Silk Road camp,Хархорин Food Type: Жуулчин Оройн хоол

07/15/2023

Day10 Hotel :Hotel : Secret of the Silk Road camp,Хархорин Room: Люкс гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Secret of the Silk Road camp,Хархорин Room: Люкс гэр 2-оор Hotel :Hotel : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Room: Цомцог гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Room: Цомцог гэр 2-оор Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/16/2023

Day11 Hotel :Hotel : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Room: Цомцог гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Room: Цомцог гэр 2-оор Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/17/2023

Day12 Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Люкс байшин ганцаарчилсан Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Люкс байшин Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/18/2023

Day13 Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Люкс байшин ганцаарчилсан Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Люкс байшин Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/19/2023

Day14 Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe room single Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe room twin Meal :Restaurant : Bluefin Cuisine d’Art,Улаанбаатар хот Food Type: Menu A Meal :Restaurant : Silk road Restaurant,Улаанбаатар хот Food Type: Меню 1

07/20/2023

Day15 Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe room single Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe room twin