Terelj - Ulaanbaatar, Korea

4 Nights / 5 Days

4742.72 per person*

Itinerary

Date Program

07/06/2022

Day1 Hotel :Hotel : Guru Eco complex,Тэрэлж Room: Групп жуулчин Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Guru Eco complex,Тэрэлж Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2022-07-06 Дуусах Огноо: 2022-07-06 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Aerospace Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Эрдэнэ сум Огноо: 2022-07-06 Дуусах Огноо: 2022-07-06 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Aerospace Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Цонжинболдог -> Гүрү бааз Огноо: 2022-07-06 Дуусах Огноо: 2022-07-06 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Aerospace Meal :Restaurant : Боолтын хоол,Улаанбаатар хот Food Type: Боолтын өдрийн хоол Meal :Restaurant : Guru Eco complex,Тэрэлж Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Guru Eco complex,Тэрэлж Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

07/07/2022

Day2 Hotel :Hotel : Guru Eco complex,Тэрэлж Room: Групп жуулчин Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Guru Eco complex,Тэрэлж Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2022-07-07 Дуусах Огноо: 2022-07-07 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Aerospace Meal :Restaurant : Guru Eco complex,Тэрэлж Food Type: Жуулчин Өглөөний цай Meal :Restaurant : Guru Eco complex,Тэрэлж Food Type: Хөтөч, жолооч өглөөний цай Meal :Restaurant : Guru Eco complex,Тэрэлж Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Guru Eco complex,Тэрэлж Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Guru Eco complex,Тэрэлж Food Type: захиалгат хоол (хорхог) 10 хүнээс дээш

07/08/2022

Day3 Hotel :Hotel : Guru Eco complex,Тэрэлж Room: Групп жуулчин Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Guru Eco complex,Тэрэлж Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Springs hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room twin Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2022-07-08 Дуусах Огноо: 2022-07-01 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Aerospace Meal :Restaurant : Guru Eco complex,Тэрэлж Food Type: Жуулчин Өглөөний цай Meal :Restaurant : Guru Eco complex,Тэрэлж Food Type: Хөтөч, жолооч өглөөний цай Meal :Restaurant : Түнжэ Солонгос Ресторан,Улаанбаатар хот Food Type: Кимчижигэ, жэюүг Meal :Restaurant : Mongolian Hot Pot,Улаанбаатар хот Food Type: 4 хүний сет меню Meal :Restaurant : Mongolian Hot Pot,Улаанбаатар хот Food Type: Гайд, жолооч меню 2 хүний сет меню

07/09/2022

Day4 Hotel :Hotel : Springs hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room twin Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Тэрэлж -> Улаанбаатар хот Огноо: 2022-07-09 Дуусах Огноо: 2022-07-09 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Aerospace Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2022-07-09 Дуусах Огноо: 2022-07-01 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Aerospace Meal :Restaurant : Аянчин ресторан,Улаанбаатар хот Food Type: lunch per person Meal :Restaurant : Бусан Солонгос ресторан,Улаанбаатар хот Food Type: Самгёбсал

07/10/2022

Day5 Hotel :Hotel : Springs hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room twin Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2022-07-10 Дуусах Огноо: 2022-07-10 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Aerospace Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2022-07-10 Дуусах Огноо: 2022-07-10 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai Aerospace Meal :Restaurant : London Pub,Улаанбаатар хот Food Type: Lunch menu 1